javascriptNotEnabled

Polityka prywatności

Państwa prywatność w Internecie jest bardzo ważna dla Rational Instructional Services Ltd. (zwanym dalej:
„IntelliPoker" lub „My")  – właściciela i operatora serwisu internetowego www.intellipoker.pl („Serwis").

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych, które zebraliśmy, aby umożliwić Państwu korzystanie z usług naszego Serwisu. Zabezpieczamy je przed wykorzystywaniem za pomocą najlepszych w tej klasie architektury programowej i sprzętowej, technik, metod oraz procedur.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest ułatwienie Państwu zrozumienia sposobu zbierania, przechowywania, wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych oraz  uświadomienia Państwu praw związanych z wykorzystaniem tych informacji.

1. Jakie dane są gromadzone i w jakim celu

Poprzez rejestrację na naszym Serwisie wyrażacie Państwo zgodę na przekazanie wszystkich zebranych przez nas danych firmie partnerskiej IntelliPoker: Rational Entertainment Enterprises Limited (zwanej dalej "PokerStars"), która jest właścicielem i operatorem serwisu www.pokerstars.eu ("Serwis PokerStars"). Wyrażacie Państwo również zgodę na przekazanie przez PokerStars wszystkich zebranych przez nich informacji firmie IntelliPoker.

Państwa dane osobowe mogą zostać użyte do przesyłania Państwu okresowych informacji o imprezach oraz bieżących aktualności ze wspomnianych serwisów, a także do zapewnienia usług obsługi klienta. Jeżeli nie będą chcieli Państwo już otrzymywać naszego biuletynu informacyjnego, mogą Państwo z niego zrezygnować, stosując się do instrukcji zamieszczonych w każdym biuletynie.

IntelliPoker może udostępniać innym użytkownikom Serwisu (zarówno zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym) informacje o użytkownikach zarejestrowanych w Serwisie („Członkach IntelliPokera"), znajdujące się w publicznym profilu danego użytkownika IntelliPokera: ID Użytkownika IntelliPokera, datę rejestracji w serwisie IntelliPoker, czas ostatniego logowania w Serwisie, kraj zamieszkania, avatar, zdjęcie, "wiadomość" do innych użytkowników, wyniki turniejowe danego Członka IntelliPokera oraz status w serwisie PokerStars.

2. Poufność

IntelliPoker podejmuje starania w celu ochrony poufności tożsamości oraz innych zgromadzonych informacji o poszczególnych Członkach IntelliPokera i świadomie nie zezwoli na udostępnienie tych informacji osobom spoza firmy IntelliPoker poza samym Członkiem IntelliPokera - zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. IntelliPoker poczyniło znaczne inwestycje w serwer, bazę danych, sprzęt zapasowy, zaporę oraz technologie kodowania dla ochrony gromadzonych danych.
 
Od wszystkich pracowników IntelliPokera wymaga się przestrzegania warunków Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności zobowiązuje pracowników do zachowania danych Członków IntelliPokera w ścisłej tajemnicy. Zobowiązanie to pozostaje również w mocy po zakończeniu współpracy z naszą firmą.

Również Państwo zobowiązani są ze swej strony do podjęcia pewnych kroków w celu ochrony swoich danych. Państwa hasło IntelliPoker jest poufne, a zatem zalecamy, aby nie ujawniali go Państwo nikomu, ani też nie umożliwili innym osobom wejścia w jego posiadanie.

3. Ograniczenie poufności

Ujawnienie danych na mocy przepisów prawa: W związku z istniejącym środowiskiem prawnym, regulacyjnym i odnoszącym się do spraw bezpieczeństwa, w pewnych okolicznościach firma IntelliPoker może zostać wezwana do ujawnienia danych osobowych poszczególnych Członków IntelliPokera. IntelliPoker podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki, aby ograniczyć takie ujawnienie do następujących przypadków: przypadki, kiedy IntelliPoker uzna (w dobrej wierze), że jest to wymagane w odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz albo inną procedurę prawną; w przypadkach, kiedy istnieje uzasadniona konieczność identyfikacji, kontaktu lub złożenia pozwu przeciw określonym osobom lub podmiotom dla ochrony i/lub egzekucji praw IntelliPokera. Oprócz tego możemy, a Państwo upoważniacie nas do tego, ujawnić dane identyfikacyjne Członka IntelliPokera przedstawicielom firmy IntelliPoker będącym stroną trzecią, w przypadku, gdy według naszego uznania jest to konieczne lub celowe w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych bezprawnych działań lub działań, które mogą narazić nas na odpowiedzialność prawną.

4. Kto otrzymuje Państwa dane?

Oprócz ujawnienia danych w przypadkach określonych przepisami prawa opisanych powyżej w punkcie 3, ujawnimy Państwa dane osobowe serwisowi PokerStars oraz możemy ujawnić je naszym pracownikom, pracownikom innych spółek powiązanych lub stowarzyszonych z IntelliPoker oraz dostawcom usług będącym stroną trzecią, którzy wykorzystują Państwa dane osobowe dla potrzeb usług świadczonych na naszą rzecz w związku z Państwa członkostwem w serwisie IntelliPoker. Wszyscy odbiorcy Państwa danych osobowych będą zobowiązani właściwymi przepisami prawa o ochronie danych do zachowania prywatności Państwa danych osobowych w stopniu nie mniejszym niż my.

5. Prawa użytkowników w związku z udostępnieniem przez nich danych osbowych

W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, aby uzyskać kopię swych danych bądź wprowadzić korekty. Jeżeli uznacie Państwo za stosowne, możecie swoje dane usunąć, poprawić lub uzupełnić. W tym celu prosimy o przesłanie emaila w tej sprawie na adres: support@intellipoker.pl. W pewnych okolicznościach możemy obciążyć Państwa niewielką opłatą na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w związku z Państwa zleceniami w tym zakresie.

6. Pliki cookie

W czasie, gdy odwiedzacie Państwo Serwis IntelliPoker, możemy Państwu przesłać tymczasowy plik cookie. Plik cookie jest ciągiem wyłącznie tekstowych znaków, który umieszczamy w folderze plików cookie Państwa komputera, aby rozpoznać Państwa podczas ponownych odwiedzin w naszym Serwisie. Możemy wykorzystać dane wygenerowane z plików cookie dla potrzeb prowadzenia statystyki Państwa odwiedzin na naszej stronie. Nie są Państwo zobowiązani do akceptacji naszych plików cookie i mają Państwo możliwość ich akceptacji bądź odrzucenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje o umieszczeniu, wykorzystaniu i kasowaniu plików cookie, prosimy o przejście na stronę www.cookiecentral.com/faq.

7. Zgoda na zastosowanie Polityki prywatności

Poprzez rejestrację w serwisie IntelliPoker akceptują Państwo warunki niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI. Nasza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, więc zachęcamy do bieżącego jej przeglądania. Decyzja o dalszym korzystaniu z usług IntelliPokera jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich jej aktualizacji. Postanowienia naszego Regulaminu są  nadrzędne w stosunku do wszelkich odmiennych postanowień niniejszej Polityki prywatności.Rozwiąż quiz
Jesteś tu nowy? Sprawdź, od czego zacząć pokerową edukację.
Masz już u nas konto? Zaloguj się
javascriptNotEnabled
Teoria Nasze narzędzia, kursy i tutoriale pomogą Ci zacząć.
Praktyka Opanuj za darmo podstawy i zaawansowane strategie gry.
Sukces! Wykorzystaj zdobytą wiedzę i zacznij wygrywać!
/ZACZNIJ GRAĆ JUŻ DZIŚ/
The League Sprawdź swoje pokerowe umiejętności, mierząc się z konkurentami z całe...
The League – wygrywaj co miesiąc darmowe nagrody pokerowe!
Więcej
/Obejrzyj/
Zapoznaj się z błyskawiczną, filmową wersją naszego kursu.