javascriptNotEnabled

Texas Hold’em – Zasady

Texas Hold'em (TH) jest najpopularniejszym obecnie wariantem pokera. W odmianie tej poza kartami własnymi występują również karty wspólne, których mogą użyć wszyscy gracze.

Pełne rozdanie przebiega w następujący sposób (od rozdania kart – do porównania układów):

- każdy z graczy otrzymuje dwie zakryte karty własne (znane tylko jemu),
- następuje pierwsza runda licytacji,
- na stół wykrywa się trzy odkryte karty wspólne,
- następuje druga runda licytacji,
- na stół wykrywa się czwartą odkrytą kartę wspólną,
- następuje trzecia runda licytacji,
- na stół wykrywa się piątą odkrytą kartę wspólną,
- następuje czwarta, ostatnia runda licytacji,
- następuje wykrycie kart i wyłonienie zwycięzcy rozdania.

Najsilniejszy układ pięciu kart tworzy się w dowolnych proporcjach z najlepszych dwóch kart z ręki oraz pięciu kart wspólnych.

Jest to już cała struktura gry – teraz należy ją uzupełnić o szereg szczegółów, w tym opis licytacji.

Przed rozdaniem kart gracz siedzący bezpośrednio za rozdającym (ang. dealer), zgodnie z ruchem wskazówek zegara, musi wpłacić obowiązkowy zakład otwierający – tzw. „małą ciemną" (ang. small blind – SB), natomiast kolejny gracz wpłaca „dużą ciemną" (ang. big blind – BB) – dwukrotność małej ciemnej. Zakłady te mają na celu rozpoczęcie licytacji.

Gdy ciemne są już wpłacone, dealer rozdaje każdemu dwie zakryte karty (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po jednej w każdym z dwóch osobnych okrążeń - zaczynając od gracza, który wpłacił małą ciemną i na sobie kończąc). Karty własne (ang. hole cards) są kartami znanymi tylko graczowi, który je otrzymał.

Gdy gracze zapoznają się z kartami własnymi, następuje pierwsza runda licytacji. Rozpoczyna ją gracz, który siedzi bezpośrednio za wpłacającym dużą ciemną (ang. under the gun). Ma on do dyspozycji trzy opcje:

- spasować (ang. fold), czyli zrzucić karty (nie wykrywając ich), rezygnując tym samym z dalszego udział w tym rozdaniu,
- sprawdzić zakład(ang. call), czyli wyrównać poprzedni zakład (w tym przypadku dużą ciemną), pozostając tym samym w rozdaniu,
- przebić zakład (ang. raise), czyli zwiększyć poprzedni zakład – minimalna wysokość przebicia w każdej rundzie licytacji, to wysokość poprzedniego zakładu (co najmniej dużej ciemnej) z danej rundy licytacji. W grach bez limitu nie ma ograniczenia maksymalnej wysokości przebicia (zawsze można postawić wszystkie swoje żetony). W grach bez limitu nie ma również ograniczenia ilości przebić.

Gdy gracz ten wykona już swój ruch, następny gracz bezpośrednio po nim ma do dyspozycji trzy takie same opcje. Niezależnie od tego, co zrobił poprzednik, może spasować, sprawdzić lub wykonać przebicie - jeżeli poprzednik przebił, może go przebić ponownie (ang. reraise). Następnie kolejni gracze podejmują decyzje według powyższego schematu. Gdy nadchodzi kolej graczy, którzy wpłacali zakłady w ciemno, mają oni również do dyspozycji wymienione powyżej opcje, jednakże, jako że wpłacali oni zakłady w ciemno należy to uwzględnić w rachunkach. Zakładając np. że duża ciemna została przebita jeszcze o 3 duże ciemne, to aby sprawdzić ten zakład, gracz wpłacający małą ciemną musi dopłacić najpierw do dużej ciemnej, a następnie dopłacić jeszcze 3 duże ciemne, natomiast gracz wpłacający dużą ciemną, aby sprawdzić ten zakład, musi dopłacić jeszcze 3 duże ciemne – w tej sytuacji każdy z graczy pozostających w grze wpłacił równowartość 4 dużych ciemnych. Gdy wszyscy gracze pozostający w rozdaniu wpłacą taką samą ilość żetonów, można przejść do dalszego etapu gry. Należy jeszcze dodać, że w sytuacji, gdy nie nastąpi żadne przebicie (wszyscy jedynie sprawdzą zakłady w ciemno) i licytacja dojdzie do gracza, który wpłacił dużą ciemną, okazuje się, że każdy uczestniczący w rozdaniu wpłacił już taką samą ilość żetonów, natomiast gracz ten nie miał jeszcze możliwości wykonać przebicia - jest to jedyny taki przypadek w grze, kiedy po wyrównaniu zakładów, gracz może jeszcze wykonać przebicie. Jeżeli jednak dowolny zakład nie zostanie przez nikogo sprawdzony, rozdanie w tym momencie kończy się zwycięstwem gracza, który postawił ten zakład.

Kolejnym etapem gry jest wyłożenie na stół trzech odkrytych kart wspólnych (ang. flop).

Następnie odbywa się druga runda licytacji. Rozpoczyna ją pierwszy biorący udział w rozdaniu gracz siedzący za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Może on:

- spasować,
- zaczekać (ang. check), czyli wstrzymać się od otwarcia licytacji, pozostając jednocześnie w rozdaniu,
- postawić zakład (ang. bet), czyli otworzyć tym samym licytację.

Jeżeli zaczeka, to kolejny gracz biorący udział w rozdaniu ma do dyspozycji dokładnie trzy takie same opcje. Jeśli natomiast postawi zakład, to następny gracz staje przed wyborem takim, jak w turze licytacji przed flopem (ang. pre-flop) - może: spasować, sprawdzić lub przebić zakład. Jeżeli otwarcie licytacji, bądź też dowolne przebicie, nie zostanie przez nikogo sprawdzone, rozdanie w tym momencie kończy się zwycięstwem gracza, którego zakład nie został przez nikogo wyrównany.

Kolejnym etapem gry jest wyłożenie na stół czwartej odkrytej karty wspólnej (ang. turn).

Następnie odbywa się trzecia runda licytacji (dokładnie według takich samych zasad jak w licytacji po flopie).

Potem następuje wyłożenie na stół piątej (ostatniej już) odkrytej karty wspólnej (ang. river).

Teraz odbywa się czwarta runda licytacji (dokładnie według takich samych zasad jak w licytacji po flopie i turnie).

Jeżeli otwarcie licytacji lub przebicie w czwartej (ostatniej) rundzie licytacji zostanie sprawdzone przynajmniej przez jedną osobę, to gracz, którego zakład został sprawdzony musi jako pierwszy wykryć karty (ang. showdown). Następnie kolejni gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara bądź wykrywają swoje karty, jeśli posiadają lepszy układ, bądź też zrzucają słabszy układ bez pokazywania go przeciwnikom (ang. muck). Jeśli jednak w ostatniej turze licytacji nikt z graczy pozostających w rozdaniu nie otworzył licytacji, gracze ci porównują karty według powyższych zasad, zaczynając od pierwszego gracza za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Gracz posiadający najlepszy układ zwycięża w rozdaniu i tym samym wygrywa pulę. Następnie odbywa się kolejne rozdanie – dealerem jest gracz, który w poprzednim rozdaniu wpłacał małą ciemną.

W odmianie Texas Hold'em każdy gracz, tworząc swój najlepszy układ pokerowy składający się dokładnie z 5 kart, ma do dyspozycji 2 karty własne oraz 5 kart wspólnych. Może użyć 2 kart z ręki oraz 3 dowolnych kart wspólnych, może użyć 1 karty z ręki oraz 4 dowolnych kart wspólnych, a także po prostu użyć wszystkich 5 kart wspólnych, gdy najlepszy układ leży na wykryty na stole (nie używając kart z ręki). Jest więc możliwe, że kilku graczy może mieć dokładnie taką samą trójkę, czwórkę czy nawet najwyższego pokera, jeśli akurat ułoży się on z 5 kart wspólnych. W takiej sytuacji pula jest dzielona równo pomiędzy graczami dysponującymi takim samym najlepszym układem.

Należy wspomnieć o jeszcze jednej sytuacji, jaka często ma miejsce podczas gry. Mianowicie - jeśli w rozdaniu gracz z większą ilością żetonów postawi zakład w kwocie przewyższającej stan posiadania przeciwnika, to drugi gracz może sprawdzić ten zakład, stawiając wszystkie swoje żetony (ang. all-in), gwarantując sobie tym samym udział w grze aż do porównania kart – wszystkie żetony, które przekroczyły stan posiadania jednego z graczy, wracają do tego, kto postawił wyższy zakład.

Jeżeli w rozgrywce uczestniczy przynajmniej trzech graczy i posiadają oni różną ilość żetonów, to zdarza się, że gracz dysponujący najmniejszą liczbą żetonów, na pewnym poziomie licytacji wszystkie swoje żetony wkłada do puli, natomiast pozostali gracze licytują dalej. W takiej sytuacji gracz, który jest all-in uczestniczy w puli tylko do wysokości swojego zakładu, czyli w puli głównej (ang. main pot), natomiast wszystkie zakłady powyżej jego stanu posiadania tworzą pulę boczną (ang. side pot), o którą walczą pozostali w grze gracze. Gdy następuje porównanie kart, najpierw pomiędzy graczami licytującymi do końca wyznacza się zwycięzcę puli bocznej, a później dopiero wyłania się zwycięzcę puli głównej (już z udziałem gracza który nie brał udziału w walce o pulę boczną).
Żeby dodawać komentarze, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Rozwiąż quiz
Jesteś tu nowy? Sprawdź, od czego zacząć pokerową edukację.
Masz już u nas konto? Zaloguj się
javascriptNotEnabled
Teoria Nasze narzędzia, kursy i tutoriale pomogą Ci zacząć.
Praktyka Opanuj za darmo podstawy i zaawansowane strategie gry.
Sukces! Wykorzystaj zdobytą wiedzę i zacznij wygrywać!
/ZACZNIJ GRAĆ JUŻ DZIŚ/
The League Sprawdź swoje pokerowe umiejętności, mierząc się z konkurentami z całe...
The League – wygrywaj co miesiąc darmowe nagrody pokerowe!
Więcej
/Obejrzyj/
Zapoznaj się z błyskawiczną, filmową wersją naszego kursu.